ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

2565

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 361
This week 23733
This month 48428
All days 548428
Today24-03-2023

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

MOESAFTYCENTER

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พบประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พบประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในการออกให้บริการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร เพื่อส้งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์จริง…
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 1 เปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ จำนวน 42 นาย โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 22 นาย และช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 นาย ณ ห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า และห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี…
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกับบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกับบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกับบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังใจ

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังใจ "Munang RB TO BE Empower"

  วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มอบหมายให้ นายบรรเจิด คุ้มมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายทำเภอเมืองราชบุรี ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังใจ "Munang RB TO BE Empower" ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาโครงการ EXECELLENT MODEL SCHOOL (EMS) รุ่นที่ 5

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาโครงการ EXECELLENT MODEL SCHOOL (EMS) รุ่นที่ 5

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาโครงการ EXECELLENT MODEL SCHOOL (EMS) รุ่นที่ 5 ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 คน ณ…
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและลูกเสือพี่เลี้ยง กลุ่มลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและลูกเสือพี่เลี้ยง กลุ่มลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและลูกเสือพี่เลี้ยง กลุ่มลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 โดยมีนักเรียน สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 94 คน ณ หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566   1148820182

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565   1148820182

แผนการบริหารความเสี่ยง  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (วผ.1) 

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2565 (วผ.2) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดส่งเล่มวิจัย

- แบบรายงานผลการฝึก สผ.2

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

- แบบฟอร์มแผนการเรียน  

แบบรายงานเวลาเรียน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% (ขร)   

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

- คู่มือการใช้งาน Google Form 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

Sompong p

command 2

command sar

command 1

command 2

command 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง