ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 38
This week 9860
This month 52650
All days 581284
Today28-10-2021
โรงเรียนช่างไม้ราชบุรี (ครูใหญ่)
นายสง่า ถ้ากระแสร์ ๒๔๘๓-๒๔๘๖
นายธานี วงษ์ไทย ๒๔๘๖-๒๔๙๐
นายสุมิตร ศรีทอง ๒๔๙๐-๒๔๙๑
นายสนั่น จียังศุวัต ๒๔๙๑-๒๔๙๗
โรงเรียนการช่างราชบุรี (อาจารย์ใหญ่)
นายสนั่น จียังศุวัต ๒๔๙๗-๒๕๑๐
นายจรูญ อุตกฤษฎ์ ๒๕๑๐-๒๕๑๓
โรงเรียนเทคนิคราชบุรี (อาจารย์ใหญ่)
นายจรูญ อุตกฤษฎ์ ๒๕๑๓-๒๕๑๔
นายสนั่น จียังศุวัต ๒๕๑๔-๒๕๑๙
นายอรุณ ยิ่งเจริญ ๒๕๑๙-๒๕๑๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ผู้อำนวยการ)
นายอรุณ ยิ่งเจริญ ๒๕๑๙-๒๕๒๒
นายชาญ เถาว์ศิริ ๒๕๒๒-๒๕๒๙
นายอำนาจ สวัสดิวงษ์ ๒๕๒๙-๒๕๓๒
นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร ๒๕๓๒-๒๕๓๙
นายพิจารณ์ ปนคำ ๒๕๓๙-๒๕๔๖
นายปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา ๒๕๔๖-๒๕๔๘
นายวิทูร เยี่ยมเวช ๒๕๔๘-๒๕๕๐
นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ๒๕๕๐-๒๕๕๖
นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ๒๕๕๖-๒๕๕๙
นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ๒๕๕๙-๒๕๖๒
นายสมพงษ์ พนมชัย ๒๕๖๒-ปัจจุบัน