ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

2565

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 299
This week 23672
This month 48367
All days 548367
Today24-03-2023

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน วิชา การทอผ้าพื้นเมือง 
รหัส 2401-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ประเภทวิชาคหกรรม
นางยุวดี  พนมพรสุวรรณ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม

ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นางเบญจวรรณ   ปกป้อง วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน 
โดย นายอนุชิต เชิงจำเนียร

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

k.chatee

ผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทผักกรอบเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
นายชาตรี ปันนาผล ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม

Adobe InDesign CS6 1เอกสารประกอบการสอน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
รหัสวิชา 2204-2104 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดย นางบุษกร คำเปลว ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...