ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 330
This week 6397
This month 8925
All days 447531
Today04-08-2020

 1591865188973

p covid19 2

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เช้าวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีคณะผู้บริหาร นำโดยนายชุมพล คำเทียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา…
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดยดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ เป็นประธาน ในการเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑" ซึ่งมีนักศึกษา ระดับ ปวส.๒ ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ ร่วมฟังบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   {gallery}27012563{/gallery}
งานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ที่กำลังจะจบการศึกษา ๒๕๖๒

งานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ที่กำลังจะจบการศึกษา ๒๕๖๒

  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ที่กำลังจะจบการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีนายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ณัฐพร มาประชา ฝ่ายการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และคณะวิทยากร มาให้ความรู้ในหัวข้อ…
ถนนงาน ลานอาชีพ

ถนนงาน ลานอาชีพ

  วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "ถนนงาน ลานอาชีพ" ให้ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา สมัครงานกับสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีพลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงจากกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมในงาน เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน…
วันครู 2563

วันครู 2563

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีนาย ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดราชบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีดังกล่าว ภายใต้คำขวัญวันครู คือ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" เพื่อให้ครู…
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้เดินเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}12122562{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

 

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  1148820182

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563 

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ประกาศรายชื่อคณะกรรมการองค์การฯ ปี 62

- ตัวอย่างการเขียนเล่มกีฬาสี ประจำปี 2561  

- ตัวอย่างการเขียนเล่มแผนปฏิทินกิจกรรมชมรม ประจำปี 2561  

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

- ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

ผอ

งานวิชาการ

command 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง