ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 153
This week 2128
This month 30931
All days 449899
Today24-01-2021

 covid19 4

p covid19 2

การประชุมเตรียมความพร้อมในการงานวันครู

การประชุมเตรียมความพร้อมในการงานวันครู

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการงานวันครู ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}24122563-1{/gallery}
การฝึกอบรมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา

การฝึกอบรมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา

  วันที่ 24 ธันวาคม 2563 การฝึกอบรมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูแผนกช่างยนต์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดพร้อมกับการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและระดับชาติในปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารดี และบริเวณหน้าแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}24122563{/gallery}
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

  วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}18122563{/gallery}
โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

  วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้จัดการสัมมนาการเรียนการสอนและความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}17122563{/gallery}
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายชุมพล คำเทียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคระยองและต้อนรับครูรักษิณากัญญ์ เบญญาบุณาพจน์ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ห้องโสตศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}14122563{/gallery}
เปิดบ้าน เทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดบ้าน เทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

"เปิดบ้าน เทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2563" RTC OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดโครงการ OPEN HOUSE เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อ ได้เรียนรู้สาขาวิชาต่างๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 {gallery}08-09122563{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

 

- รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ(ตะไบ)ระดับอศจ.1148820182

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ประกาศรายชื่อคณะกรรมการองค์การฯ ปี 62

- ตัวอย่างการเขียนเล่มกีฬาสี ประจำปี 2561  

- ตัวอย่างการเขียนเล่มแผนปฏิทินกิจกรรมชมรม ประจำปี 2561  

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

- ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

ผอ

งานวิชาการ

command 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง