ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 3181
This week 4351
This month 52115
All days 605843
Today26-10-2020

253

p covid19 2

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระวิษณุกรรม  และ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}22102563{/gallery}
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2562

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   {gallery}21102563-1{/gallery}
โครงการจิตอาสาถวายพระราชกุศล

โครงการจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โครงการจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   {gallery}21102563{/gallery}
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานชมรม TO NE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานชมรม TO NE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานชมรม TO NE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}20102563{/gallery}
วิทยาลัยการอาชีพรามันเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพรามันเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}14102563{/gallery}
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้ลริหาร และคณะครูงิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี   {gallery}13102563{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

 

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5) 1148820182

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ประกาศรายชื่อคณะกรรมการองค์การฯ ปี 62

- ตัวอย่างการเขียนเล่มกีฬาสี ประจำปี 2561  

- ตัวอย่างการเขียนเล่มแผนปฏิทินกิจกรรมชมรม ประจำปี 2561  

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

- ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

ผอ

งานวิชาการ

command 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง