ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 260
This week 3701
This month 3701
All days 503062
Today01-03-2021

p covid19 2

โครงการลด ละ เลิกยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการลด ละ เลิกยาเสพติดในสถานศึกษา

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีร่วมกับทีมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลราชบุรีจัดโครงการลด ละ เลิกยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}22022564{/gallery}
รับมอบทุนการศึกษาของบริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

รับมอบทุนการศึกษาของบริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารรับมอบทุนการศึกษาของบริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   {gallery}22022564-1{/gallery}
การประชุมจัดงบประมาณ สำหรับจัดกิจกรรมและพัฒนาสถานศึกษา

การประชุมจัดงบประมาณ สำหรับจัดกิจกรรมและพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมจัดงบประมาณ สำหรับจัดกิจกรรมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียนนักศึกษาตลอดจนการป้องกันด้านสุขภาพกายในการติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}20022564{/gallery}
ลงนามต่ออายุความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ

ลงนามต่ออายุความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีลงนามต่ออายุความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี   {gallery}18022564{/gallery}
ทำเนียบรุ่น 2562

ทำเนียบรุ่น 2562

  ภาพทำเนียบรุ่น 2562 {gallery}2562-3{/gallery}
การประชุมเตรียมความพร้อมในการงานวันครู

การประชุมเตรียมความพร้อมในการงานวันครู

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการงานวันครู ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}24122563-1{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

 

- เครื่องมือประกันคุณภาพสำหรับหัวหน้าแผนก1148820182

- รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองส่วนบุคคลของครูผู้สอน1148820182

- แบบฟอร์มแผนการเรียน

- รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ(ตะไบ)ระดับอศจ.

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ประกาศรายชื่อคณะกรรมการองค์การฯ ปี 62

- ตัวอย่างการเขียนเล่มกีฬาสี ประจำปี 2561  

- ตัวอย่างการเขียนเล่มแผนปฏิทินกิจกรรมชมรม ประจำปี 2561  

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

- ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

ผอ

งานวิชาการ

command 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง