ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1517
This week 9032
This month 53127
All days 824332
Today26-06-2024

03052567

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี