ข้อมูลตลาดแรงงาน
    แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงานการมีงานทำและการว่างงาน   แนะนำเว็บไซต์ตลาดแรงงาน
2559    
2558    
2557
ตลาดงานไทย (http://thaijobmarket.com)
2556
กระทรวงแรงงาน (http://www.mol.go.th)
2555
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.net)
   
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานราชบุรี (http://www.lmicenter.com)
   
Sanook.jobs (http://classified.sanook.com)
   
Thaijobexpo.com
   
Jobbyyou.com
   
Rubjob.com
   
Jobroads.net
   
Jobknonkaen.com
   
Thaieasyjob.com
   
Jobbees.com
   
Jobthai.com
   
Jobpub.com
   
Jobthaithai.com
   
Thaijobpost.com
   
Ejobeasy.com
   
Jobtoday.com