ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1119
This week 6289
This month 6289
All days 329451
Today06-06-2020

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

280661 Page 001

เอกสารประกอบการสอน วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์
รหัสวิชา 2105 – 2105 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
นายวิโรจน์  กิตติวรปรีดา ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม