ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1369
This week 3549
This month 36771
All days 871180
Today15-07-2024

260361 1เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ (word 2016)
สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โดย นางภัคนิภา มณีโชติ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...