ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 3247
This week 3247
This month 3247
All days 908902
Today01-02-2023

21082565

 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการประชุมวิทชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษระวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีต่อไป โดยมี นายบรรเจิด คุ้มมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี