ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

1 128 2566

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1024
This week 7403
This month 7403
All days 673555
Today02-10-2023

02122563

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์
ความเสี่ยงโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี