ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1482
This week 10002
This month 43195
All days 877594
Today18-07-2024

30082566


วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฯ โดยมี พลตรี วันชนะ สวัสดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้คนในชาติ มีจิตสำนึก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม