ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 779
This week 11068
This month 55946
All days 767292
Today30-05-2024

24082566


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ให้เป็นองค์การนักวิชาชีพมาตรฐานดีเด่น 2. เพื่อให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีความเป็นผู้นำพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์การ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม