ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 824
This week 824
This month 824
All days 681720
Today01-12-2020

p covid19 2

พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนโดย บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}10112563-2{/gallery}
อบรมชุดทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า

อบรมชุดทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมอบรมชุดทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าณ ห้อง SCG แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}10112563-1{/gallery}
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.2สาขางานการบัญชี และระดับปวส.1 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี และนักเรียนระดับ ปวช.3 ฝึกงานกรณีพิเศษณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}10112563{/gallery}
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านกลไก ไฟฟ้าสมองกล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านกลไก ไฟฟ้าสมองกล

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านกลไก ไฟฟ้าสมองกล {gallery}06112563{/gallery}
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระวิษณุกรรม  และ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}22102563{/gallery}
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2562

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   {gallery}21102563-1{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี และรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณและมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพถ่าย : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

         เอกสารอื่น ๆ 

 

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 25631148820182

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ประกาศรายชื่อคณะกรรมการองค์การฯ ปี 62

- ตัวอย่างการเขียนเล่มกีฬาสี ประจำปี 2561  

- ตัวอย่างการเขียนเล่มแผนปฏิทินกิจกรรมชมรม ประจำปี 2561  

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

- ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

ผอ

งานวิชาการ

command 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง