การจัดสรรวัสดุฝึกนักเรียน - นักศึกษา ปวช.,ปวส.

           
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 2        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 1        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2555        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2555        
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2554      
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2554    
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2553
 
 
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2553  
   
   
   
   
   
   
   
  - วัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1,2/2550  
   
         
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : itc_rat@hotmail.com