การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
งานประชาสัมพันธ์
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ 1
ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ 2
ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ 3
ขั้นตอนการให้บริการจัดทำสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการแจกจดหมายลงทะเบียน
   
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com