สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อน
เครื่องยนต์เล็กเอทานอล
   
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com