Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week31
mod_vvisit_counterLast week45
mod_vvisit_counterThis month76
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days24426

Home บุคลากรชื่อ ::
นายประสาร เพ็งนิ่ม


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานความร่วมมือและการบริการชุมชน


วุฒิการศึกษา ::
คอ.ม.เครื่องกล


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายมงคล รอดวัณโน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


วุฒิการศึกษา ::
คอ.บ.เครื่องกล


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายสมบูรณ์ ชุนหชัย


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าหมวดยานยนต์::

หัวหน้างานพัสดุวุฒิการศึกษา ::
คอ.ม.เครื่องกล


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายอนุชิต เชิงจำเนียร


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


วุฒิการศึกษา ::
กศ.ม.บริหารการศึกษา


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


วุฒิการศึกษา ::
คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายคมสันต์   แดงดั้น


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูปฏิบัติการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


วุฒิการศึกษา ::
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายศุภชัย   ยะภูมินทร์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู (พนักงานราชการ)
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าหมวดเอกสารการพิมพ์


วุฒิการศึกษา ::
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายบุญเลิศ   พวงมาลา


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายอุดมพงษ์   โกศลธนทรัพย์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายวิศณุ   ทองเฝือ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายสุกิจ   ธาระชัย


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายคมสัน   ชะตารุ่ง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายคำนวณ   ดำเนินคุณากร


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายอาภรณ์   เสลาฤทธิ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายอนุพงษ์   ชำนาญกิจ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายอารยะ   สมบูรณ์สิทธิ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายเฉลิมชัย   แก้วคำ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายอนิรุธ   เหลืองอร่าม


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายเศรษฐวุฒิ   สายสุดใจ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นายสมศักดิ์   ปิ่นทอง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 


ชื่อ ::
นางสาววิภาวี   เขมะจารี


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
บทความ อื่นๆ ...