Get Adobe Flash player

Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday6
mod_vvisit_counterThis week62
mod_vvisit_counterLast week66
mod_vvisit_counterThis month269
mod_vvisit_counterLast month310
mod_vvisit_counterAll days46587
Home บุคลากรชื่อ ::
นายภูริพัฒน์  สกูลคง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายอาคม  จันทร์กระจ่าง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

ชื่อ ::
นางสาวปราณี  มงคลสัจจา


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

ชื่อ ::
นางรักษิณากัญญ์ เบญญาบุณาพจน์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิเศษ


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

ชื่อ ::
ว่าที่ร.ต.ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายภูมิพัฒน์  แป้งใส


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

ชื่อ ::
นายชัยวัฒน์  พูลสวัสดิ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

ชื่อ ::
นายเจริญศักดิ์  มีแก้ว


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายธนพัน  นบสูงเนิน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูผู้ช่วย


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายเริงชัย  ทองเพ็ชร


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูผู้ช่วย


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นางสาวสุทธิกานต์  รักษาภักดี


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูผู้ช่วย


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายคธายุทธ  เหล่าสะพาน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูผู้ช่วย


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายพินิจนัย  สิทธิไทย


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูผู้ช่วย


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายธนภัทร  สร้องอึ้ง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นางสาวศิลป์สุภา ศรีสุข


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายเศรษฐ์  จงดี


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นางสาวอัมรา  นวนวรรณ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นายพิเชษฐ กรกวีวงศ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูพิเศษสอน


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::