ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday42
mod_vvisit_counterThis week89
mod_vvisit_counterLast week302
mod_vvisit_counterThis month171
mod_vvisit_counterLast month1453
mod_vvisit_counterAll days157373

บุคคลออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home บุคลากร
ชื่อ :: นายสุรศักดิ์  สุภาสุธากุล
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร :: 082-7532728


ชื่อ :: นางสาวกาญจนา  กู้สุจริต
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทร :: 083-8317554

ชื่อ :: นายปัญญา  ฉัยยะ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลักงาน
เบอร์โทร :: 081-9819050

ชื่อ :: นายภัทร  ทองสามสี
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
เบอร์โทร :: 081-7919872


ชื่อ :: นายธีระศักดิ์  ฉวีศักดิ์
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทร :: 081-8801625

ชื่อ :: นายวิโรจน์  กิตติวรปรีดา
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
เบอร์โทร :: 089-1261313


ชื่อ :: นายคมกฤช  ขำยัง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทร :: 083-9031223

ชื่อ :: นางลำพึง  วุฒิอำพล
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: ศษ.บ.บริหารการศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทร :: 084-0784381

ชื่อ :: นายเขตชัย  เอี่ยมศรี
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เบอร์โทร :: 086-7610128

ชื่อ :: นายชนะ วุฒิอำพล
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทร :: 081-2933507

ชื่อ :: นายหาญ  เพ็ญแสง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เบอร์โทร :: 086-8855059


ชื่อ :: นายอาณัติ  ทองมั่น
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทร :: 085-3939477ชื่อ :: นายเดชา  ลาภนิมิตชัย
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::ชื่อ :: นายณัฐดนัย  คงมั่น
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

ชื่อ :: นายกฤษณุชา  อ่วมสน
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

ชื่อ :: นางสาวณัชพิมพ์  เหลืองอร่าม
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

ชื่อ :: นายขวัญชัย  ออกฉิม
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

ชื่อ :: นายธนวัฒน์  มะลิขาว
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::