ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday37
mod_vvisit_counterThis week61
mod_vvisit_counterLast week212
mod_vvisit_counterThis month775
mod_vvisit_counterLast month826
mod_vvisit_counterAll days135587

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home บุคลากร
ชื่อ :: นายชนะ วุฒิอำพล
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทร :: 081-2933507

ชื่อ :: นายขวัญชัย   ออกฉิม
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา :: คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
เบอร์โทร :: 086-6676408

ชื่อ :: นายเสถียร   วัฒนาโภคยกิจ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา :: อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :: 084-3167884

ชื่อ :: นายเขตชัย    เอี่ยมศรี
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา :: คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เบอร์โทร :: 086-7610128

ชื่อ :: นายจิต   นิลทับ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา :: อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทร :: 081-9423631

ชื่อ :: นางลำพึง   วุฒิอำพล
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
วุฒิการศึกษา :: ศษ.บ.บริหารการศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทร :: 084-0784381

ชื่อ :: นายปัญญา   ฉัยยะ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา :: วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
เบอร์โทร :: 081-9819050


ชื่อ :: นายคมกฤช   ขำยัง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทร :: 083-9031223


ชื่อ :: นายธีระศักดิ์   ฉวีศักดิ์
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทร :: 081-8801625

ชื่อ :: นายหาญ   เพ็ญแสง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา :: คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เบอร์โทร :: 086-8855059


ชื่อ :: นายภัทร   ทองสามสี
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
เบอร์โทร :: 081-7919872

ชื่อ :: นายวิโรจน์   กิตติวรปรีดา
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
เบอร์โทร :: 089-1261313

ชื่อ :: นายอาณัติ   ทองมั่น
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูปฏิบัติการ
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทร :: 085-3939477


ชื่อ :: นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร :: 082-7532728


ชื่อ :: นางกาญจนา   กู้สุจริต
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา :: วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทร :: 083-8317554


ชื่อ :: นายทวีศักดิ์   โชติรัตนภิรมย์
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา :: คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทร :: 086-5125071


ชื่อ :: นายทวี ไชยาพร
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::


ชื่อ :: นายณัฐดนัย  คงมั่น
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ ::
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::