Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday60
mod_vvisit_counterThis week159
mod_vvisit_counterLast week63
mod_vvisit_counterThis month306
mod_vvisit_counterLast month161
mod_vvisit_counterAll days32132
Home บุคลากร
ชื่อ :: นางบุษกร คำเปลว
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ

หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางจันทนา  สกูลคง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ

หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวภัคนิภา  ธิติเวสส์
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :: บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวญาณิศา  หงษ์ทอง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาววัลย์ลิกา อินทร์คำ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวสุนันทา ครุฑธามาศ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวอุไรวรรณ  มีแสง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูผู้ช่วย

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางภรภัทร  มีพงษ์เภา
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูผู้ช่วย

หน้าที่พิเศษ ::

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :: วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร :: 098-2626947

 

ชื่อ :: นางสาวอนงค์นาถ  จันอ้น
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวกมลชนก  สุขพอสม
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ ::

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2

วุฒิการศึกษา :: บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
เบอร์โทร :: 093-8268831

 

ชื่อ :: นางสาวณัฏฐา นาคสวาท
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

นางบุษกร  คำเปลว

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บุคคลออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์