Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday6
mod_vvisit_counterThis week29
mod_vvisit_counterLast week86
mod_vvisit_counterThis month196
mod_vvisit_counterLast month274
mod_vvisit_counterAll days28698
Home บุคลากร
ชื่อ :: นางบุษกร คำเปลว
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ

หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางจันทนา  สกูลคง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการ

หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :: คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวภัคนิภา  ธิติเวสส์
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :: บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวญาณิศา  หงษ์ทอง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาววัลย์ลิกา อินทร์คำ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวสุนันทา ครุฑธามาศ
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวอุไรวรรณ  มีแสง
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูผู้ช่วย

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางภรภัทร  มีพงษ์เภา
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครูผู้ช่วย

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวอนงค์นาถ  จันอ้น
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวกมลชนก  สุขพอสม
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

ชื่อ :: นางสาวสุมิตตา  เจิมจันทึก
ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ :: ครู

หน้าที่พิเศษ :: ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ::
เบอร์โทร ::

 

นางบุษกร  คำเปลว

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บุคคลออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์