Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday7
mod_vvisit_counterThis week30
mod_vvisit_counterLast week77
mod_vvisit_counterThis month201
mod_vvisit_counterLast month239
mod_vvisit_counterAll days25622
Home ประวัติ
ข้อสังเกตุ
 • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s "/cache" folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
ผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2553

ระดับชั้น ป.ว.ช.
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  >> ชนะเลิศ << 
  โครงการปรับปรุงห้องโสตฯ
  1. นายชวนานนท์ แดงอรุณ
  2. นายวีรยุทธ บุญญาการ
  3. นายสมเจตน์ จั่นบางม่วง
  4. นายอนุชา ชื่นเดช
  5. นายนรินทร์ เกิดเปลี่ยน
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เพื่อการประกอบอาชีพ
  >> ชนะเลิศ << 
  โต๊ะพับพนักพิง
  1. นางสาวเจนจิรา กลิ่นสวาสดิ์
  2. นายพุฒิพงษ์ แป้นมาก
  3. นายอภิวิชญ์ มีศิลป์
  4. นายวรพล คำภูแสน
  5. นายณัฐวุฒิ ภู่มาลี
  >> รองชนะเลิศอันดับ 1 << 
  กังหันน้ำไม้ไผ่จัดสวน
  1. จิรายุส ดอกลำเจียก
  2. ธิฐิรัตน์ สุดแสงจันทร์
  3. วันชัย เฉิดฉาย
  4. สราวุธ บุญเพ็ญ
  5. นิระชา ใยแก้ว
  >> รองชนะเลิศอันดับ 2 << 
  โต๊ะประชุม(จิ๊กซอ)
  1. ศรายุทธ พรหมสวัสดิ์
  2. นิพัทธ์ พรมฟ้า
  3. อภิวัฒน์ ปี่่แก้ว
  4. กิติศักดิ์ พูลสวัสดิ์
  5. อติพงษ์ สรสิทธิ์
 • สิ่งประดิศฐ์ประเภทที่ 6 เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  >> ชนะเลิศ << 
  ล้อวัดระยะทาง
  1. นางสาวกุสุมา หลวงราช
  2. นายธนดล ใจดี
  3. นายจักรพงศ์ ทองคำ
  4. นายณัฐวุฒิ มาอิ่ม
  5. นายบุญญฤทธิ์ โหมดเครือ
  >> รองชนะเลิศอันดับ 1 << 
  อ่างล้างมือแบบรางยาว
  1. นายศุภชัย อุทัต
  2. นายประกิต โพธิ์บาย
  3. นายอพิรามม์ พาณิชย์สวย
  4. นายเอกราช บัวทอง
  5. นายณัฐพล นิทัศน์พัฒนา
ระดับชั้น ป.ว.ส.
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เพื่อการประกอบอาชีพ
  >> ชนะเลิศ << 
  เครื่องมือวัดระดับผิวน้ำใต้ดิน
  1. นายจักรพันธ์ ชัชวาล
  2. นางสาวประภาพรรณ พ่วงรักษ์
  3. นายมนัส พาที
  4. นายวันชัย อมดวง
  >> รองชนะเลิศอันดับ 1 << 
  เครื่องฉลุไม้พลังงานไฟฟ้า
  1. นายกรวัฒน์ คล้ำมะณี
  2. นายณฐาร สุขคุ้ม
  3. นายวศิน รัศมีกอบกุล
  4. ขจรศักดิ์ ทองอยู่อ่วม
  5. นายสามารถ คุณท้าวเทียม
  >> รองชนะเลิศอันดับ 2 << 
  ถังดักไขมัน
  1. นางสาววิภาพรรณ พระวิชัย
  2. นายวิโรจน์ รุ่งแจ้ง
  3. นายศักดิ์นรินทร์ เต๋งจงดี
 • สิ่งประดิศฐ์ประเภทที่ 6 เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  >> ชนะเลิศ << 
  เครื่องร่อนทราย
  1. นางสาวกุสุมา หลวงราช
  2. นายธนดล ใจดี
  3. นายจักรพงศ์ ทองคำ
  4. นายณัฐวุฒิ มาอิ่ม
  5. นายบุญญฤทธิ์ โหมดเครือ
  >> รองชนะเลิศอันดับ 1 << 
  เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  1. นายศุภชัย อุทัต
  2. นายประกิต โพธิ์บาย
  3. นายอพิรามม์ พาณิชย์สวย
  4. นายเอกราช บัวทอง
  5. นายณัฐพล นิทัศน์พัฒนา
{gallery}portfolio{/gallery}
 

นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์