การจัดการเรียนรู้/นวัฒกรรมครู
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
   
ทฤษฏีพีทาโกรัส...โดย อ.วิภาวี สุฉันทบุตร
มัลติมิเตอร์ ...ครขวัญชัย ออกฉิม
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย ...ครูพจนีย์ เกตุทอง
apple-macos-sierra ...ครูภัคนิภา มณีโชติ
การใช้โปรแกรม Promiere Pro ...ครูสุนันทา ครุฑธามาศ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ...ครูฤกษ์ชัย เพ็ชรคง
โปรแกรมเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญ ก่อนตัดสินใจ Do หรือ Undo ....อ.ยดดศิล ภาชนะทิพย
โปรแกรม Excel ประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.....อ.ยอดศิล ภาชนะทิพย์
มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม...อ.ฉลอง ดอกยี่สุ่น
วัสดุงานเชื่อม
  มาตรฐานงานเหล็ก
โลหะในงานอุตสาหกรรม.......อ.วิษณุ ใหญ่ยง
  หน่วยที่ 1
  หน่วยที่ 2
  หน่วยที่ 3
  หน่วยที่ 4
  หน่วยที่ 5
  หน่วยที่ 6
สัญลักษ์งานเชื่อมและส่วนต่าง ๆ ของ รอยเชื่อม....อ.อำนาจ สุวรรณสอาด
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ..โดย อ.ราตรี  โพธิ์เต็ง
บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัส ๓๒๐๔ - ๒๐๐๙ .... โดย อ.อารยา  โพธิ์พันธุ์
องค์ประกอบของสารอาหาร .... โดย อ.นำพล ถิ่นมธุรส
แบบฝึกเสริมทักษะพระพุทธศาสนาและหลักธรรมรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย(พระพุทธศาสนา) รหัส ๒๐๐๐ - ๑๓๐๑ .... โดย อ.จุฑามาศ คงหมวก
ถุงกระต่ายน้อย...โดย อ.อารีย์ ศรีพิทักษ์สกุล
 
   
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com