การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
การใช้งาน V- cop.net

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
คู่มือการใช้งาน www.v-cop.net
   
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com