คลังความรู้วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
i os11 ...ครูภัคนิภา มณีโชติ
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายในระบบปฏิบัติการWindows-7,8.1และ10.... อ.อารยา  โพธิ์พันธ์
การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในระบบปฏิบัติการWindows-7.... อ.อารยา  โพธิ์พันธ์
i os9 ...ครูภัคนิภา มณีโชติ
การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro...ครูสุนันทา ครุฑธามาศ
วิธีการเข้าระบบ V-cop....ครูจันทนา สกูลคง
การเขียน CD-R เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ด้วยโปรแกรม Nero Express...ครูอารยา โพธิ์พันธุ์
ios 8 มีอะไรใหม่บ้าง? อ.ภัคนิภา มณีโชติ

วิธีการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัส Avira ผ่าน Proxy Server... ครูอารยา  โพธิ์พันธ์

การสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ในรูปแบบ VDO...อ.อารยา โพธิ์พันธ์
ios 7..... อ.ภัคนิภา มณีโชติ

การฆ่าไวรัสที่เผยแพร่ทาง Flash Drive อ.อารยา  โพธิ์พันธ์

ios 6 มีอะไรใหม่บ้าง? อ.ภัคนิภา มณีโชติ
วิธีการแปลงไฟล์ PowerPoint ให้เป็นไฟล์ VDO อ.อารยา  โพธิ์พันธ์
ระบบปฏิบัติการ Operating System
การสร้างหน้าลงทะเบียนทักทายผู้ใช้โปรแกรมด้วย Flash
นวัตกรรมวิชาโครงการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ภายในสถานศึกษา
บทคัดย่อผลงานวิชาโครงการ
การจัดการความรู้สู่การสอนวิชาโครงการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ... โดย อ.อารยา  โพธิ์พันธ์
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  ... โดย อ.อารยา  โพธิ์พันธุ์
สื่อการเรียนการสอน วิชาการสร้างเว็บ .... โดย อ.ประสิทธิ์  ชูสกุล
   
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com