คลังความรู้วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
เครื่องมือในงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม...ครูสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
เครื่องมือการทดสอบความแข็งแรงงานเชื่อมโลหะ
กรรมวิธีการผลิตเหล็ก ...ครูวชิรวุธ หมอทรัพย์
การตัดโลหะด้วยแก๊ส...ครูอำนาจ สุวรรณสะอาด
คำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญของช่างเชื่อมโลหะ...ครูสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม...ครูฉลอง ดอกยี่สุ่น
วัสดุช่างเชื่อม
  มาตรฐานงานเหล็ก
โลหะในงานอุตสาหกรรม...ครูวิษณุ ใหญ่ยง
หน่วยที่1
  หน่วยที่2
  หน่วยที่3
  หน่วยที่4
  หน่วยที่5
  หน่วยที่6
ประมวลความรู้การสอบยกระดบัมาตรฐานสาขาช่างเชื่อมทิก
กระบวนการเชื่อมทิกในงานอุตสาหกรรมโลหะ
   
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com