ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

1 128 2566

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 4712
This week 4712
This month 25266
All days 261065
Today28-05-2023

11052566

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อขี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 700 คน ณ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม