ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

2565

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 228
This week 23603
This month 48298
All days 548298
Today24-03-2023

14.10.2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี