ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 3018
This week 3018
This month 3018
All days 908674
Today01-02-2023

IMG 0960

 

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ โดยมีนายฐิติ ขันธวิธิพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว และได้รับเกียรติวิทยากร ๒ ท่าน นายสมภพ นาคโขนง ครูวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
และนายพีรวัตร คงสาคร ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทุกแผนกวิชา ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี