เรียนวิจิตรศิลป์ดีอย่างไร ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

 • นักออกแบบนามบัตร
 • นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ศิลปินด้านคอมพิวเตอร์
 • นักเขียนฉากเวที
 • นักเขียนจิตกรรมฝาผนัง
 • ช่างเขียนโบสถ์
 • ประติมากรด้านศิลปะไทย
 • ประติมากรด้านศิลปะสากล
 • ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง
 • ช่างเขียนภาพทิวทัศน์
 • ช่างเขียนภาพคนเหมือน
 • ช่างเขียนภาพสัตว์
 • ช่างออกแบบ
 • ช่างเขียนภาพไทย
 • ผู้ชำนาญด้านกายวิภาค
 • นักประวัติศาสตร์ศิลป์
 • นักวิเคราะห์งานศิลป์
 • ช่างพิมพ์สกีน
 • ศิลปินภาพพิมพ์