Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday4
mod_vvisit_counterThis week30
mod_vvisit_counterLast week38
mod_vvisit_counterThis month30
mod_vvisit_counterLast month162
mod_vvisit_counterAll days10420ชื่อ ::
นายประทีป โรจนลิขิตกุล


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::
คอ.บ.เชื่อมและประสาน


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายสุชาติ  พาลีวล


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูผู้ช่วย


หน้าที่พิเศษ ::
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายชุนวัฒน์  พณะงาม


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::
คอ.บ.เครื่องกล


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นางสาวรักษินา  บัวทอง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายบุญส่ง  เจิมจวง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายคณิคร์  ร้อยกรอง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::
ปทส.เชื่อมและประสาน


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายอำนาจ  สุวรรณสอาด


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::