กิจกรรมชมรมวิชาชีพเลขานุการ "รักให้เป็น หยุดท้องก่อนวัยอันควร" ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ แผนกวิชาเลขานุการ......ภาพบรรยากาศ......