คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมระดับประเทศลงพื้นที่...วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการฯเดินทางมาประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเรียบร้อยแล้วพร้อมให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่ดีๆกับชมรมฯ  .....ภาพบรรยากาศ.....