ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี..ร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานชมรมฯ ร่วมเข้าเฝ้าในห้องทรงงานและร่วมชมคอนเสิร์ตของทูลกระหม่อมฯ..ยังความปลาบปลื้มกับสมาชิกทุกคน ....ภาพบรรยากาศ....