Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday5
mod_vvisit_counterThis week50
mod_vvisit_counterLast week46
mod_vvisit_counterThis month45
mod_vvisit_counterLast month210
mod_vvisit_counterAll days17318

หมวดวิชาสังคม


ชื่อ ::
นายวิภาส  หล่อพิมพ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.สังคมศึกษา


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นายเขื่อนเพชร  คล้อยคล้าย


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::
ค.บ.สังคมศึกษา


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นางจุฑามาศ  คงหมวก


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.สังคมศึกษา


เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นางสาวศุภวรรณ  เพชรประดิษฐ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นางสาวอุมาพร  ซื่อสัตย์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 ชื่อ ::
นางสาวจิรญาภา  พรมบุดดี


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::