Home คณะผู้จัดทำ คณะผู้จัดทำ 5

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาสุมินท์ สัมพันธ์แพ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 มกราคม 2541

ที่อยู่: 11/2ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี70110

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คติประจำใจ : อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี