ขั้นที่ 1 สภาปัตยกรรม

Home ตึกสถาปัตยกรรม

ตึกสถาปัตยกรรม

ปีที่สร้าง : 2528

ขนาดพื้้นที่ : 7 x 10  เมตร

พื้นที่ใช้สอย   : 140 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 2 ชั้น