รายชื่อห้อง อาคารพัสดุและจัดซื้อ

Home อาคารงานพัสดุและจัดซื้อ

อาคารงานพัสดุและจัดซื้อ

ปีที่สร้าง          : พ.ศ.2498

ขนาดพื้้นที่ : 16 x 50  เมตร

พื้นที่ใช้สอย   : 400 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

 

ครูประสิทธิ์   ชูสกุล

ผู้รับผิดชอบ