รายชื่อห้อง

Home ตึกศิลปกรรม 2

ตึกศิลปกรรม 2

ปีที่สร้าง          :   พ.ศ. 2520

ขนาดพื้้นที่      :   16 x 23.8  เมตร

พื้นที่ใช้สอย    :   238 ตารางเมตร            

 จำนวนชั้น      :   1 ชั้น