Home

ห้องงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ขนาดห้อง            : 48  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์   : ใช้เป็นห้องเรียนการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

 

 

 

 

ครูอนุชิต เชิงจำเนียร

ผู้รับผิดชอบ