งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ราชบุรี
70000

032-338544 ต่อ 120