ทำบุญแผนกอิเล็กทรอนิกส์บริเวณหน้าแผนก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ภาพบรรยากาศ 1......Download
ภาพบรรยากาศ 2......Download
ภาพบรรยากาศ 3......Download
ภาพบรรยากาศ 4......Download
ภาพบรรยากาศ 5......Download
ภาพบรรยากาศ 6......Download