นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมนิเทศคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมอบแนวปฏิบัติงาน นโยบายการบริหารงานของวิทยาลัย ฯ ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ภาพกิจกรรม