คณะครู นักเรียนนักศึกษา ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชี่พ เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องยนต์ งานเชื่อมโลหะและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ศูนย์องค์การบริหารตำบลปากท่อ ศูนย์วัดโรงช้าง ศูนย์วัดมหาธาตุ ศูนย์วัดเขาเหลือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ภาพบรรยากาศ ศูนย์องค์การบริหารตำบลปากท่อ...Download
ภาพบรรยากาศ ศูนย์วัดโรงช้าง...Download
ภาพบรรยากาศ ศูนย์วัดมหาธาตุ...Download
ภาพบรรยากาศ ศูนย์วัดมหาธาตุ...Download