นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าแผนกอิเล็กทรอนิกส์โดยนายไพศาล เกตุมณี มอบทุนการศึกษามาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) นายอร่าม เอียมสุวรรณ มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาท) และมอบให้นักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ในโอกาสวันทำบุญแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ภาพบรรยากาศ ...Download