รายละเอียดการแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

E-Commerceประจำปี 2563

1. กติกา และเกณฑ์การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-E-Commerce

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

3. ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

4. แผนผังวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

5. ตารางแข่งขันทักษะ

6. กำหนดการแข่งขันทักษะ

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 09:27 น.)