Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday13
mod_vvisit_counterThis week18
mod_vvisit_counterLast week72
mod_vvisit_counterThis month153
mod_vvisit_counterLast month577
mod_vvisit_counterAll days43279
Home ผลงานดีเด่น
ข้อสังเกตุ
 • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s "/cache" folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
ผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น ป.ว.ช.
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
>> ชนะเลิศ << 
ศาลาพักอาศัย
 1. นายอนุชิต  บัวตูม
 2. นายพีรพล ทาสี
>> รองชนะเลิศอันดับ 1 << 
บอร์ดประชาสัมพันธ์
 1. นายณัชกฤษฐ์ สุขสวัสดิ์
 2. นายปกรณ์ศักดิ์ ขุนพิเศษ
 3. นายภัคพล รวมภิรมย์
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 <<
ชั้นแหล่งรวมความรู้
 1. นายพุทธพงษ์  เสือเพ็ง
 2. นายทวีศักดิ์ เอี่ยมชุ่ม
 3. นายภานุวัฒน์  พูลทรัพย์
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
>> ชนะเลิศ <<
เครื่องดัดเหล็กปลอกวงกลมด้วยมอเตอร์
 1. นายธีรธร แช่มสะอาด
 2. นายชินวัตร นุตโร
 3. นายณรงค์ชัย ไชยฤทธิ์

>> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
เครื่องดัดเหล็กปลอก

 1. นายสุรวิทย์  สุวรรณหงษ์
 2. นายนฤเบศธ์  โพธิ์ใครศรี
 3. นายธรรมนูญ  พ่วงระยับ
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 <<
ตู้พับนอน
 1. นายทศพล  หลาไส้
 2. นายถิรวุฒิ  จันทร์เนตร
 3. นายบุญวิก พวงมาลา
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
>> ชนะเลิศ <<
เครื่องดัดเหล็กปลอกวงกลมด้วยมอเตอร์
 1. นายปฏิภาณ  ปิ่นทอง
 2. นายเสฏวุฒิ  ฟักขำ
 3. นายวีระวัตร  เอี่ยมกิจ

>> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
เก้าอี้หน้งสือ

 1. นายวสันต์  อินทร์ชุ่ม
 2. นายปฏิพันธ์  แสงอรุณ
 3. นายเอกพันธ์  ทรัพย์เล็ก
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 <<
เครื่องเรือนเด็ก
 1. นายจิรายุ  ยโสธร
 2. นายยุทธพงษ์  คุ้มครอง
 3. นายณัฐพล  นาคอ่อน
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
>> ชนะเลิศ <<
จักรยานวัดระยะ
 1. นายธนธรณ์  พันท้าว
 2. นางสาวนวลขจร  ผลกายา
 3. นายศุภชัย  อินทรวัตร
>> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
ตู้เก็บของเอนกประสงค์
 1. นายรุ่งโรจน์   สิทธิวงษ์
 2. นายณัฐพล  เกตุไชโย
 3. นายวรเชษฐ  เกษร
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 << 
โต๊ะพร้อมเก้าอี้พับ
 1. นายณัฎฐศักดิ์  บุญชู
 2. นายธีรพงษ์  มั่งมีผล
 3. นายปฐมพร  ครุฑเข็ม

ระดับ ปวส.

 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
>> ชนะเลิศ <<
เก้าอี้ขับถ่ายสำหรับผู้พิการเคลื่อนที่ได้
 1. นางสาวธนาภรณ์  หมื่นสะท้าน
 2. นายสพล  ตราบดี
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
>> ชนะเลิศ <<
โปรแกรมการประมาณราคาห้องพัก คศล. 2 ชั้น
 1. นายจิรกิตต์  ทรรศนโมไนย
 2. นายวันชัย  เฉิดฉาย
>> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
โต๊ะเก้าอี้
 1. นายศตวรรษ  ใจรังษี
 2. นายสรชัช  จันทบูรณ์
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 << 
แผ่นตัดอิฐมวลเบา
 1. นายณัฐพล  นิทัศน์พัฒนา
 2. นายศรายุทธ  พรหมสวัสดิ์
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
>> ชนะเลิศ <<
เครื่องตัดเหล็กปลอกชนิดกลมแบบเกลี่ยว
 1. นายอนุชา  ชื่นเดช
 2. นายอภิวิชญ์  มีศิลป์
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
>> ชนะเลิศ <<
รอกส่งวัสดุอเนกประสงค์
 1. นายจริชาติ  แจ่มทิม
 2. นายอพิรามม์  พาณิชย์สวย
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน (ดานดารลดมลภาวะทางอากาศ)
>> ชนะเลิศ <<
เครื่องตัดกระเบื้องปูพื้นลดฝุ่นละออง
 1. นายปิติพงษ์  นามศรี
 2. นายศักดิ์สิทธิ์  นันทกุลพงศ์
>> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
เครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อส่งน้ำ
 1. นายองอาจ  คงประดิษฐ
 2. นายบงการณ์  แพนลิ้นนฟ้า
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 << 
อุปกรณ์ทำความสะอาด
 1. นางสาวเสาวลักษณ์  รักขุมแก้ว
 2. นางสาวอิษฎา   เสขะพันธ
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
>> ชนะเลิศ <<
เครื่องโม่ดิน
 1. นายชวนานนท์  แดงอรุณ
 2. นายธีระ  วงษ์รักษ์
>> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
ขาค้ำยันไม้วัดระดับและติดตั้งอุปกรณ์
 1. นายนิพันธ์  ทำดี
 2. นายภานุมาศ  สูงประเสริฐกุล
 3. นายพัฒนา  กุลสนาวงศ์
>> รองชนะเลิศอันดับ 2 << 
เครื่องเลี่อยไม้พลังไฟฟ้า
 1. นายอรรถพล  โชติอธิพงศ์
 2. นางสาวกุสุมา  หลวงราช
{gallery}70656{/gallery}
 

นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

บุคคลออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์