1. วันไหว้ครูในแผนกวิชาการบัญชี วันที่ 9 มิถุนายน 2559
2. เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วันเขาวัง จ. ราชบุรี ระหว่างวันทื่ 17 - 19 มิถุนายน 2559 จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 524 คน
3. นางสาวณัฐณิชา พลูสมุล ชั้น ปวส.2/2 ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
4. แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน-นักศึกษา จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดโรงช้าง เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
5. แผนกวิชาการบัญชีได้พานักเรียน-นักศึกษา ศึกษาดูงานที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
6. แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ให้นักเรียน-นักศึกษา จุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทร
7. แผนกวิชาการบัญชีได้พานักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 ไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ "โครงการชั่งหัวมัน " จ.เพชรบุรี
8. แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรม " บัญชี ทำดี เพื่อพ่อ " โดยนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำโบว์ดำเพื่อแจกสำหรับติดเพื่อแสดงความไว้อาลัย
9. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาชีพบัญชีในหัวข้อ "ทำอย่างไร......ให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ"
10. กิจกรรมออมเพื่อพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
11. กิจกรรมแผนกวิชาสมานสามัคคีรวมใจน้องพี่ชาวบัญชีกิจกรรมปีใหม่
12. กิจกรรมแผนกวิชาการบัญชีวันนี้เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงพยาบาลแม่และเด็ก ราชบุรี. มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13. ขอชื่นชมนักเรียนที่ทำความดี น.ส.วิไลวรรณ บุญมี ระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาการบัญชีและนำส่งงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเพื่อนำส่งคืนเจ้าของ
14. นักเรียนชั้นปวช.๒ การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี. ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลิ้นช้าง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. หลังจากเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรม นักเรียนได้จุดเทียนชัยถวายความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
15. วันที่12พย.59นำนักเรียนชั้นปวช.2การบัญชีสร้างฝายชะลอน้ำถวายเป็นพระราชกุศล. ที่บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี. หมู่บ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี สร้างฝายได้3ฝายจากฝีมือเด็กบัญชี กลุ่มละ28-30คนต่อ1ฝายทำให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้จักการแบ่งหน้าที่กันทำและช่วยเหลือเพื่อน เสร็จทันตามกำหนดเวลาขอบพระคุณพระครูสุนทรวัชรการ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้างที่ช่วยประสานงานให้
16. นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดราชบุรีและกิจกรรมปฎิญาณตน"เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
17. เปิดบ้านแผนกวิชาการบัญชี ต้อนรับเด็กจากโรงเรียนมัธยมมาเยี่ยมชม รับฟังการเรียน การสอนในแผนกวิชาการบัญชี นักเรียนชั้นปวช.3.2 การบัญชีเป็นคนแนะนำ น้องๆและเพื่อน ๆ
18. ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้นปวส.2/2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
19. ภาพกิจกรรม คำศัพท์บัญชีหรรษา ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
20. กิจกรรมแผนกวิชการบัญชีได้ จัดกิจกรรมโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
21. กิจกรรมแผนกวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมบัญชีพบพระ
22. กิจกรรมแผนกวิชาการบัญชีได้ทำกระทงส่งเข้าประกวดในวันลอยกระทง
23. กิจกรรมแผนกวิชาการบัญชีอำลาครูจากใจศิษย์ รุ่นประจำปีการศึกษา 2559