Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday7
mod_vvisit_counterThis week9
mod_vvisit_counterLast week44
mod_vvisit_counterThis month114
mod_vvisit_counterLast month334
mod_vvisit_counterAll days37984

บุคคลออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
    ชื่อ ::   นางเยาวพา  นาคพันธุ์
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูชำนาญการพิเศษ
    หน้าที่พิเศษ ::   หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
    วุฒิการศึกษา ::   บช.บ. ,บธ.บ.(บัญชี)
    เบอร์โทร ::   081-9757503
 

 

    ชื่อ ::   นางสาวพจนีย์  เกตุทอง
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูชำนาญการ
    หน้าที่พิเศษ ::  

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

    วุฒิการศึกษา ::   บธ.บ.(บัญชี) ,ศษ.ม
    เบอร์โทร ::   081-8578838
 

 

    ชื่อ ::   นางสาวศิริกาญจณ์  บุญใส
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครู
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::    
    เบอร์โทร ::    

 

 
 
ชื่อ
::
 
นายสมาน  สืบนุช
 
 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
::
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
หน้าที่พิเศษ
::
 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
 
วุฒิการศึกษา
::
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 
 
เบอร์โทร
::
 
081-7256367

 

    ชื่อ ::   นางสาวเพ็ญธนา  ภู่ระหงษ์
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูผู้ช่วย
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::    
    เบอร์โทร ::  
 

 

      ชื่อ ::   นางสาวกัลยา สังข์ทอ
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูผู้ช่วย
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::    
    เบอร์โทร ::  
 

 

      ชื่อ ::   นางสาวเกวลี ขมักการ
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูผู้ช่วย
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::    
    เบอร์โทร ::  
 

 

 

      ชื่อ ::   นางสาววิชาดา  นามสิงห์
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูพิเศษสอน
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::   บธ.บ.(บัญชี)
    เบอร์โทร ::   063-6945351
 

 

    ชื่อ ::   นางสาวรัมพร อินทรา
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูพิเศษสอน
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::    
    เบอร์โทร ::  
 

 

      ชื่อ ::   นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม
    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ::   ครูพิเศษสอน
    หน้าที่พิเศษ ::    
    วุฒิการศึกษา ::    
    เบอร์โทร ::