วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

 

ภาพกิจกรรม