การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด อศจ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

ภาพกิจกรรม